Over ons

Doelstellingen

  1. Het ondersteunen van projecten ter verbetering van de situatie in Nepal;
  2. Het (doen) ondersteunen van geestelijke en/of lichamelijke gehandicapte en/of sociaal kwetsbare kinderen in Nepal;
  3. Het (doen) ondersteunen van kinderen in Nepal en Kathmandu, onder meer door het betalen van een tegemoetkoming in de kosten van onderwijs en scholing, alsmede het stimuleren van goede schoolprestaties; en
  4. Het (doen) ondersteunen van werknemers en gewezen werknemers van het Summit Hotel in Kathmandu (Nepal) danwel hun nagelaten betrekkingen, indien deze door sociale en/of medische redenen in behoeftige omstandigheden komen te verkeren.

Jaarverslagen