Bestuur

header_3

Hr J.R. Wouters – Voorzitter
Mw S.I. Rutten – Secretaris
Hr S.A. de Stoppelaar – Penningmeester
Mw M. Wouters – Bestuurslid
Jhr G. Hooft Graafland – Bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en werken op vrijwillige basis.